Zmiany w RODO i e-Privacy

 • Jakie zmiany istotne z punktu widzenia szefa sprzedaży wprowadza RODO?
 • Na czym polega „prawo do bycia zapomnianym”?
 • Czego dotyczy rozporządzenie e-privacy?
SS_36_87.jpg

W maju 2016 r. weszło w życie unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, którego postanowienia znajdą zastosowanie w polskim porządku prawnym od dnia 25 maja 2018 r. Uregulowanie zagadnienia ochrony danych osobowych w rozporządzeniu oznacza obowiązek bezpośredniego stosowania tych przepisów przez wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe na terytorium całej Unii Europejskiej. Oznacza również, że RODO znajdzie zastosowanie w polskim porządku prawnym automatycznie, bez konieczności implementacji do ustawy o ochronie danych osobowych. Wybór rozporządzenia jako prawnego narzędzia wprowadzenia zmian w zakresie ochrony danych osobowych ma na celu ujednolicenie zasad ochrony danych osobowych na terytorium całej Unii Europejskiej.

Przykładowe zmiany wprowadzone przez RODO

1. Uprawnienia ochronne dla osób, których dane są przetwarzane

Rozporządzenie przyznaje osobom, których dane osobowe są przetwarzane, nowe instrumenty ochronne. W pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z art. 15 RODO osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji m.in. o celu ich przetwarzania. Ma ona również prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe.

Jednym z najważniejszych uprawnień przyznanych przez RODO jest tzw. prawo do bycia zapomnianym. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy przetwarzania;
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • przetwarzanie nie było zgodne z przepisami unijnymi lub krajowymi dotyczącymi danych osobowych;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego osobom poniżej 16 lat.

Jeżeli osoba, której dane są przetwarzane, zażąda od administratora ich usunięcia, musi on dopilnować, by zostały usunięte wszystkie linki do informacji zawierających te dane oraz ich kopie, nawet jeśli zostały wcześniej udostępnione innym podmiotom.

Co więcej, ustawodawca unijny wprowadził zasadę przejrzystości, zgodnie z którą administrator danych ma obowiązek podjąć odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem udzielać osobie, której dane są przetwarzane, wszystkich niezbędnych informacji. Adresat ma zrozumieć przeznaczony do niego komunikat, dlatego niezgodne z przepisami będzie np. umieszczanie informacji drobnym drukiem wśród zawiłego i długiego tekstu.

Ważne

Prawo do informacji polega na tym, że administrator danych podczas pozyskiwania ich od osoby, której dotyczą, jest zobowiązany podać jej szereg informacji, w tym w szczególności:

 • swoją tożsamość, dane kontaktowe, dane kontaktowe inspektora ochrony danych;
 • cele przetwarzania danych oraz podstawę prawną;
 • okres, przez który dane osobowe będą przechowywane;
 • informacje o prawach osoby, której dane są przetwarzane.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 67% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Wybierz abonament już od 83 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 83 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 83 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 83 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.